Планове

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2021-2022

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2020-2021

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2019-2020