Планове

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2023-2024

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2022-2023