Национални програми

2020-2021 учебна година

„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

2019-2020 учебна година

„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

„Заедно в грижата за ученика“