ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ОФИЦИАЛНАТА ПЛАТФОРМА ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ДИСТАНЦИОННО СИНХРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА НА УЧИЛИЩЕТО Е
MICROSOFT TEAMS.

Акаунтите за работа в електронната платформа се предоставят на учениците и на учителите от МОН, чрез ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Педагогическият персонал на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е преминал през обучение за работа с платформата.

Класните ръководители и учителите в ЦОУД в началото на учебната година инструктират, обучават и дават насоки на учениците за работа с платформата в случай на преждевременно преминаване към дистанционно обучение.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА MS TEAMS НА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО:

ЗА НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР ПРИЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК:

https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion