История

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Първомай е наследник на откритото през 1836 година възрожденско училище в Хаджи Елес.

В двора на църквата „Св. Димитър” е построено килийно училище, което после става начално. Първият светски учител е Георги Петров, който учи децата на писане, смятане, за природата и за хората.

През 1882 година в града е открито класно училище, което се явява като надстройка на началното училище. До 1887 година учениците се оценяват по десетобална система, а после – по шестобална.

От 1890 година училището се нарича Народна смесена прогимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Училището е 3-класно, финансирано от бюджета на общината. За дисциплината и реда следи училищно настоятелство.

От 1960 година прогимназията и началното училище се обединяват в основно училище с общо 21 паралелки.

През 1968 година е завършена спортната площадка към училището и са оборудвани няколко кабинета. В училището има лекар и медицинска сестра.

От 1971 година училището става Първо основно „Кирил и Методий”. Училището е базово, има много извънкласни форми. Седем години по-късно, в 1978 година, е открит ученически стол.

В настоящия училищен комплекс, който се състои от две учебни сгради – за начален етап (І – ІV клас) и за прогимназията (V – VІІІ клас), Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” се помещава от 1984 година.

На 10.05.2003 година бе открита собствена училищна музейна сбирка, експонатите на която бяха дарени от семействата на учениците, от учители и поддръжници на идеята за съхраняването на родовата памет.

От създаването му, през годините и досега, в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Първомай се работи с много ентусиазъм и размах. Това обяснява факта на десетките достойни български граждани, успели в различни професии и сфери на живота, които са тръгнали от това училище.

Днешният ден на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е все така динамичен. Извън часовете от задължителния учебен процес, на учениците е предоставена възможността да показват своите таланти в представления, концерти, чествания. Много са спортните, музикалните и други награди, в които са печелили престижни места. За формирането на гражданското им самосъзнание способстват традиционните екскурзии из България, излети и походи, участие в археологически разкопки.

Десетки са клубовете по интереси, спортни секции, ателиета на младия приложник, дискусионни клубове, танцови състави, вокални групи, които осмислят свободното време на учениците. Тези дейности са пряко свързани с участието на училището по европейски проекти. Наред с това, участие в проект през 2012 г. даде нов шанс на възрастни хора, които отдавна са се разделили с учението, да продължат образованието си.

Историята на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” продължава да се пише. Пред нас са предизвикателствата на утрешния ден, които сме готови да посрещнем.